Đấu Giá Rượu Từ Thiện

Đồng Chí Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh là người đấu giá cao nhất bình rượu Nấm Linh Chi với giá 10 triệu 200 ngàn toàn bộ tiền HĐH Vạn Ninh sẽ trao tặng những phần quà cho các gia đình khó khăn